DISCLAIMER

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Hoest.info is niet aansprakelijk voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete informatie op deze website. Informatie verzonden aan Hoest.info via de e-mail of de website van Hoest.info is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd.

HOE WORDT DE BEREKENING GEMAAKT?

De formule die hieraan ten grondslag ligt: [ (prijs product / inhoud in ml) * (aantal doseringen op leeftijd * inhoud dosering in ml op leeftijd) ].

De berekening gaat uit van de leeftijd en de geselecteerde hoest:
  • Kriebelhoest: laat zien alle producten met een werking bij kriebelhoest
  • Slijmhoest: laat zien alle producten met een werking bij kriebelhoest
  • Alle hoest: laat zien alle producten met een werking bij kriebelhoest & Slijmhoest
  • Geen idee: laat zien alle producten met een werking bij kriebelhoest & Slijmhoest
De leeftijd wordt gebruikt om de berekening te maken voor:
  • het aantal doseringen
  • de maximale dagdosering
  • prijs per dag (voor de specifieke leeftijd)
Er wordt uitsluitend vergeleken met 200 ml hoestdranken en/of hoestsiropen. Waarbij de prijs per dag bepaald wordt a.d.h.v. informatie (maximale dagdosering) uit de bijsluiter*. Waarbij wordt gekeken naar de maximale dosering per leeftijd.

*Eventuele fouten voorbehouden. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De prijzen zijn gemeten bij Holland Pharma op www.hollandpharma.nl op 13 januari 2017 te Eindhoven. Dit is digitaal gedocumenteerd en is op te vragen via ikwil@hoest.info o.v.v. Digitaal dossier. De prijzen zijn consument advies prijzen en worden elke 6 maanden geüpdate.

Aan de informatie op de website kunnen geen rechten worden verleend. De informatie op website is nooit een vervanging van het advies van een arts en/of specialist. Raadpleeg in geval van twijfel altijd uw huisarts.

Alle informatie en algemene teksten komen voort uit publiekelijk bronnen. Deze zijn herschreven naar eigen inzicht en in geen enkel geval een richtlijn ter behandeling/beoordeling van hoest(en).